• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  BODRUM ŞİFA SANATLARI ATÖLYESİ
Reiki İlahi Aydınlanma
Çok değerli üstadımız İsmail Bülbül'ün Reiki ile ilgili bilgi karışıklıklarına, yanlış ve az bilinenlere son verecek, sorularınızı aydınlatacak bu donanımlı kitabı bir ve bütüne hayırlı, uğurlu olsun...

Reiki ile tanışmaya niyetlenenler, yeni başlayanlar ve ileri aşamalardaki tüm öğrenci ve eğitmenler için referans niteliğindeki bu eserin, başucu kaynağınız olması ve en yüksek faydayı sağlamanız dileğiyle... 


Reiki Kısa Tarihçe

Reiki’nin bir çok kaynakta birbirinden efsanevi ve metaforik biçimde, farklı içeriklerle yer aldığını görebilirsiniz. Hikayelerin detayları ve tartışma yaratan sis perdesi Reiki Üstadları tarafından tarihsel olarak araştırılmış olsa da bazı noktalarda kanıt niteliğinde net bilgilere tam olarak ulaşılamadı. Bunun bir çok sebebi olabilse de önemli olan; Reiki’nin bize sundukları, hikayelerin aynı kalan özü ve ezoterik açılımlarıdır. Bu hikayeler ve açılımları dilenirse bireysel olarak seçilip incelenebilir. Bu sebeplerle burada Reiki’nin tarihine çok yalın bir biçimde, yorumsuz, sadece ön bilgi niteliğinde değinmek istiyorum.
 
Dr. Mikao Usui; 19. Yüzyılda Japonya’da doğmuş, aydınlanma, şifa ve bunların nasıl sağlanabileceğiyle ilgili arayışa yönelmiş Budist bir doktordu. Şifa enerjisinin açığa çıkabilmesi, onu kullanıp aktarabilmesi için bu enerjiye, onun sembol ve bilgilerine 1920'li yıllarda inisiyasyon eşliğinde uyumlandı. Böylelikle Usui, Japonca’da “Reiki” ( Batıdaki tercümesiyle “Evrensel Yaşam Enerjisi“) adını verip, sistematiğini tekrar oturttuğu bu şifa enerjisiyle çalışma ve onu jenerasyonlara aktarmada yeni bir başlangıç noktası olarak yaşamına devam etti.Dr. Mikao Usui  / Hawayo Takata / Dr. Chujiro Hayashi

Dr. Usui’den bize ulaşan hat; onun Dr. Chujiro Hayashi’yi ve onun da Bayan Hawayo Takata’yı Reiki’ye uyumlaması şeklindedir. Bayan Takata Reiki’nin Japonya’dan Amerikaya oradan da Avrupa ve tüm dünyaya yayılmasının ve bir anlamda Batılı Reiki’nin öncülerinden olup, torunu Phyllis Furomoto’yu Reiki Master Teacher Aşamasına, Barbara Weber Ray’i de Grandmaster Aşamalarına uyumladı. Furomoto ve yanına topladığı öğretmenler ile Barbara Weber Ray arasında uzun süre karanlıkta kalan bazı noktalar, bir takım anlaşmazlıkların da ortaya çıktığı noktalardır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi, sevgili üstadım İsmail Bülbül’ün 'Usui Reiki Ekolü ve Işık Aşamaları Gerçeği' adlı yazısında ve ‘Reiki Seviyeleri’ başlığında bulabilirsiniz. Nihayetinde Furomoto “Reiki Birliği”ni (Reiki Alliance), Ray’de “Amerikan Uluslararası Reiki Federasyonu”nu (American International Reiki Association) / değişmiş haliyle “Işın Teknikleri Federasyonu” (The Radiance Technique Association International) kurdu. Bu iki oluşum Reiki bilgisini korumayı ve jenerasyonlara aktarmayı amaç edinir. Oluşumlar Reiki’nin bazı noktalarında birbirlerinden ayrılsa da temel olan öz, ikisinde de bakidir.
 
80’lerden 90’lara geçişte Bayan Takata’nın da vefatiyle çok katı kurallar kaldırılarak, bir takım değişimlerle serbest / bağımsız Reiki eğitmenliğine geçilmiş bu da; Reiki’den çeşitlenen bir çok tür ortaya çıkmasına, bireysel sorumlulukların doğmasına, her alanda farklılaşmanın artmasına sebep olmuş (form, teknik, anlayış, bazı “gizli” bilgilerin açıklanması, eğitim biçimi, içerik ve süreleri, ücretlendirme, ünvan ve seviyeler vs.) bir yandan da Reiki’ye erişimi rahatlatıp genişleterek hızlandırmıştır. Farkları sadece iyi, kötü, şaibeli olarak yargılayamaz, bir ihtiyaç ölçüsünde uygun olarak ortaya çıktıklarını bilir, fakat derece özgür seçimlerimizin ve çabalarımızın da mutlaka sonuç ve sorumluluğunu taşırız. İnsanlığın Reiki’ye ve Reiki Üstadlarına olan ihtiyacının bu kadar yoğunlaştığı ve aciliyet arzettiği bu dönemde, özellikle Reiki Üstad Eğitmenler tarafından yapılan çoğu ego eksenli tartışma yersiz ve tüketici olmaktan öteye gitmemekte, Reiki’nin özüne de yakışmamaktadır. Bununla birlikte Usui Reiki Üstad Eğitmenler mutlaka alıcısı ve aktarıcısı olduklarını kaynaktan, belli kurallarla aktarmakla ve Reiki’yi ona yakışır biçimde taşımakla yükümlüdürler. Reiki, özü herhalükarda korunarak bu günlere gelmiş, bugün de dünyada en çok kullanılan ve üzerinde araştırma yapılan enerji şifa yöntemlerinden biri olmaya devam etmektedir.


.

.