• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  BODRUM ŞİFA SANATLARI ATÖLYESİ
Reiki İlahi Aydınlanma
Çok değerli üstadımız İsmail Bülbül'ün Reiki ile ilgili bilgi karışıklıklarına, yanlış ve az bilinenlere son verecek, sorularınızı aydınlatacak bu donanımlı kitabı bir ve bütüne hayırlı, uğurlu olsun...

Reiki ile tanışmaya niyetlenenler, yeni başlayanlar ve ileri aşamalardaki tüm öğrenci ve eğitmenler için referans niteliğindeki bu eserin, başucu kaynağınız olması ve en yüksek faydayı sağlamanız dileğiyle... 


Farkındalık

Farkındalık Nedir?

Farkındalık çok geniş bir alanı, teknikler bütünü ve anlatımları içerse de birbirini doğuran iki tanımla çok sade olarak tanımlanabilir. Bunlardan ilki; ŞİMDİ ve BURADA OL’MAK, diğeri; YARATICI BİLİNCİN FARKINDA OL’MAKtır. Şimdi ve burada olan; yaratıcı bilincin farkında olandır. Yaratıcı bilincin farkında olansa; zaten şimdi ve buradadır. Farkındalık Kendini Bilmektir ve açanların olmazsa olmaz ilkidir. Farkındalık mutlaka ilerleme, sorumluluk, dönüşüm getirir ve bilinç yükseldikçe farkındalık  gelişir. Öte yandan belli bir doyuma ulaşan bilinç, bilinçli çabalar ve çalışmalarla farkındalığı daha da ilerleterek varolan bilinci de geliştirebilir. Farkındalık; yol temizleyici, ışık tutucu, ayıklayıcı, arındırıcı dilerseniz eşsiz bir hediye ve en donanımlı has yol arkadaşınızdır. Farkındalığı edinmek ve sürdürmek tüm diğer müthiş şeyler gibi sanıldığı kadar karışık ve zor değildir, aksine o basit, çabasız, doğal olandır o sizin öz varlığınız, içinizde sonsuzca bekleyendir. Farkındalık eksik değildir eksik olan siz olduğunuzdan farkındalık yoktur.

Farkındalık Neden Gereklidir?
Farkındalık ortaya çıkmadan, sürdürülüp, geliştirilmeden ilerlemek ve dönüşmek mümkün değildir. Başka bir deyişle farkındalık olmadan yaşamlarımızın dizginlerini elimize almamız, onları biçimlendirmemiz mümkün değildir. Farkındalıktan yoksunsak ancak yaşamlarımızı biçimlendirdiğimizi sanır veya kurban/saldırgan rollerinden biriyle hakiki potansiyelimizi gerçekleştiremeden bir kısır döngü hapisanesinde kendimizi zincirleriz. Ne kadar farklı, uzun, çabalı çalışmalar yaparsanız yapın bunlar farkındalıkla beslenmiyorsa belli bir noktada kitlenir ve olduğunuz yerde saymaya başlarsınız. Dahası inisiyasyon almışsanız dahi farkındalıkla ilerlemedikçe açılan kapıları açık tutup yol alamazsınız. En önemlisi de; tüm hayatımızı ve yaşadıklarımızı domine eden buzdağının görünmeyen kısmı olan bilinçaltı çekirdek kalıplar, negatif içerikler ve egoyla çalışma ancak ve sadece farkındalıkla mümkün kılınır. Hiçbir çalışma yapmamış olsanız, hiçbir terapi ya da inisiyasyon almamış olsanız dahi farkındalıkla bilinçaltı kalıplarınızı dönüştürmeniz ve bunun neticesinde yaşamlarınızı dönüştürmeniz mümkündür.  Farkındalık bilinçaltı kalıpların, negatif içeriklerin, ego, maske ve gölgelerin farkına varılıp aşama aşama bilince taşınması ve dönüştürülmesine ve bu yolla tüm potansiyelin doğmasına olanak verir. Fakat bazen farkındalığı tıkayan ciddi engeller olduğunda engelleri giderecek çalışmaların  yapılması da öncelik ve aciliyet arz edebilir. Böyle durumlarda inisiyasyon gibi daha ciddi işlemler şarttır.

Farkındalık Hangi Planda Gerçekleşir?
Madalyonun ironik olan öteki yüzünde; belli bir farkındalık düzeyine ulaşmak ancak belli dualite tesirlerine, negatif içeriklere ve egonun belli baskılarına maruz kalarak sağlanır. İnsan bunlara maruz kalmadan, onlarla yol almadan zaten farkındalıktan bahsedemeyiz. Çünkü orada varolan sadece ilahi bilinç, teklik ve birliktir, işte Onun da kendinin farkına varabilmesi, deneyimleyebilmesi ve dönüşü gerçekleştirip genişleyebilmesi için kutbiyete ve nefse ihtiyacı vardır. Bu planda farkındalıktan yoksun bir insan sadece bu planın maddi düzlemi ve boyutunda işlevsel olarak yol alacak, o ölçüde gelişecek, yaşayacak, ve o derece muktedir olacaktır. Belki sadece yaşamda kalmaya çabalayacak, belki  oyunlar oynayacak, belki de gittikçe bundan zevk alır hale gelecektir. Bunlar da tabii ki yargı dışı, ihtiyaç ve seçim doğrultusundadır. Farkındalık bu evreler açılıp, kademe kademe geçildikten sonra ihtiyaç ve talep haline girer ve ancak o zaman gelişmeye başlayabilir. Çünkü farkındalığın da ne olduğunu anlaması için ne olmadığını bilmesi gerekir. Yaşam planında bilinç düzeyine göre belli öncelikler varsa farkındalık da o önceliklerin nitelik ve niceliğiyle her zaman doğru orantılı olacaktır. Mesela bir hayvandan, insana ait bir farkındalık düzeyi bekleyemezsiniz. İlk insandan bugüne kadar oldukça kademe kaydetmiş bir farkındalık ve bilinç düzeyi söz konusudur. Farkındalık düşünerek, etiketleyerek, plan yaparak değil aksine etiketleneni, plan yapanı, düşünüleni izleyerek varolur ve farkındalık varolduğunda tüm etiketler yokolur, farkındalık düzeyinde bir tek farkındalık mevcuttur, ikilik yoktur, yansımalar farkındalığın frekansında barınamaz.

Çalışmalar ve Farkındalık Arasındaki Bağlantı Nasıldır?
Farkındalığı geliştiren ve onun gelişmesiyle yukarıda bahsettiğimiz bir çok dönüşümü hayatına çeken kişi, mucizelerini yaşamaya başlamış kişi zaten onunla daha da zevkle ilerleyecektir. Bir insanın farkındalığı geliştirme çabası bile belli bir farkındalık ve bilinç seviyesinde olduğunu gösterir. Bu, “bana birileri şu yöntemi uygulasınlar da, ben de şundan, bundan vs. kurtulayım ya da şuna buna sahip olayım”  şeklinde bilinçsiz (farkındalıktan yoksun) yönelimlerle karıştırılmamalıdır. Farkındalığın tanımında kendinin farkında olmak vardır hatırlayalım! Tüm içsel çalışmalar, enerji/şifa sistemleri ve özellikle inisiyasyonlar farkındalık kapısını açıp belli bir bilinç düzeyi ve onun için gerekecek enerjiyi sağlar ve bir sağaltım yapar. Fakat bunu yaşamınızda kullanmak, geliştirmek vs. yine sadece size ve sizin sürdürülebilir çaba ve seçiminize bağlıdır. Bunun yanın da tabii ki bir eğitmen de bu konuda tıkanma olan durumları nasıl açabileceğinizi, farkındalığı nasıl ve hangi alanlarda kullanacağınızı aydınlatmalıdır. Farkındalık; yaşamın her alanında maddi/manevi düzeylerde, bedensel/duygusal /zihinsel/ruhsal seviyelerde kullanılabilinir ve pek çok boyutu ve tekniği fakat tek bir esası vardır; bilmemiz gereken en önemli şey; farkındalığın gözlemcilik ve içe bakış olmadan sağlanamayacağıdır. En gelişmiş farkındalık düzeyi; farkındalığın kendisi olmak yani; şimdi ve burada her şey ile bağlıntıda iken bir ve bütünlüğünün farkında olmak ve onu parçada da tezahür ettirebilmek ve  Ol'anı seyreylemektir. Gerçekten farkında olan bir insanın hiçbir şeyle derdi, alacağı vereceği kalmaz o cennetindedir artık.
 
İnsanlar bazen der ki; “farkındayım!” Hayır değilsin! Olsaydın bambaşka ol’urdu/n…
“Farkındayım ama…”
Farkındaysan ama olmaz, farkındaysan farkındayım diyemezsin, egonun farkındalığı başkadır! Farkında mısın?
Farkındaysan neyin farkındasın ve bu yaşamında nasıl can buluyor? Merak etmiyor musun, yürümek istemiyor musun kendine ve diğer her şeye?  İstemiyorsan ne güzel, zaten bunu okuyor olamazsın... İstiyorsan seni alıkoyan ne? Soruları sorduran cevabı da biliyor. Haydi koyul bir yerden yola ama mutlaka at o adımı gerisi gelecektir. Bunun için buradayız hepimiz...
Farkında mısın?

Ahu Birlik 

Yorumlar - Yorum Yaz